Vitajte v našom ateliéri


PROFESNÉ ZAMERANIE

Ateliér sa zameriava na vypracovanie architektonických štúdií, projektov pre stavebné povolenie a realizačné projekty stavby.

Projekty sa vydodávajú kompletné so stavebnou časťou riešením technických inštalácií.

Inžinierska činnosť je vykonávaná podľa požiadavky investora od územného konania, stavebného povolenia až po kolaudačné rozhodnutie.
ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH PROJEKTOV

Občianske stavby Bytové domy Administratívne budovy Sakrálne stavby Pamiatky
Aquaparky, bazény Interiéry Priemyselné stavby Územné plánovanie Regulácia vodných tokov