Ateliér

HISTÓRIA

Ateliér bol založený 1.2.1991

Od roku 1995 pracuje atelér na základe Autorizačného osvedčenia 0322 AA podľa zákona 138/1992 z.z. – zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Ateliér má od roku 1997 vlastný objekt v ktorom pracuje tím pod vedením autorizovaného architekta Ing.Arch. Jána Katuščáka.

V ateliéri sú vybudované tri CAD pracoviská , používaný software je od nemeckej firmy Nemetschek – Allplan. Pracujú tu zamestnanci s profesným zameraním stavebný inžinier a architekt.

Ateliér sa podieľa na projekčných prácach na stavbách po celom území Slovenska.PODPORA PROJEKČNEJ ČINNOSTI

1. CAD systém Allplan nemeckého výrobcu – Nemetschek – 3x

2. Cinema – vizualizačná program – 1x

3. Grafické stanice cad – 3x

4. Plotrovacie stroje – 2x

5. Vlastný firemný objekt v Prešove – Moyzesova č. 55

6. Počet zamestnancov – 2 osoby