Služby

VYPRACOVANIE ARCHITEKTONICKÝCH ŠTÚDIÍ STAVIEB

- rodinné domy
- občianske stavby
- administratívne budovy
- rekreačné objekty
- aquaparky, kúpaliská a bazény
- priemyselné stavby

VYPRACOVANIE KOMPLETNÝCH PROJEKTOV STAVIEB PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY

- rodinné domy
- občianske stavby – penzióny, hotely
- administratívne budovy
- rekreačné objekty
- kúpaliská a bazény
- priemyselné stavby – výrobné haly
- regulácia vodných tokov

VYPRACOVANIE ÚZEMNO PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

- územný plán obce, mesta
- zmeny územného plánu mesta, obce
- územný plán zóny
- projekt obytnej zóny

VYPRACOVANIE PROJEKTOV INTERIÉROV

- interiéry reštaurácií
- interiéry administratívnych budov
- interiéry wellness centier

VYPRACOVANIE PROJEKTOV BAZÉNOVEJ TECHNOLÓGIE

- projekty bazénovej technológie termálnych bazénov
- projekty bazénovej technológie zážitkových bazénov, plaveckých bazénov, kúpalísk
- projekty bazénovej technológie wellness centier