SLUŽBY

Ponúkame vypracovanie architektonických štúdií, projektov pre stavebné povolenie a realizačné projekty stavby. Realizujeme taktiež projekty interiérov, územno-plánovacie projekty a projekty bazénovej technológie.

Inžinierska činnosť je vykonávaná podľa požiadavky investora od územného konania, stavebného povolenia až po kolaudačné rozhodnutie.

Ing. arch. JÁN KATUŠČÁK

autorizovaný architekt

Architektonický ateliér založil v roku 1991 autorizovaný architekt Ing.arch. Ján Katuščák.

Ateliér sa zaoberá projektovaním širokého spektra typologicky rôznorodých stavieb - bytových a občianskych budov, rodinných domov, aquaparkov, kúpalísk, interiérov, priemyselných stavieb a územných plánov.


Naše projekty hovoria za nás

Základné kategórie spracovávaných projektov